Företaget

Vår affärsidé

Att erbjuda fastighetstjänster som skapar goda bostads och arbetsmiljöer för hyresgäster samt optimerad förvaltning för fastighetsägaren.

Med vår helhetssyn och vårt innovativa arbetssätt, förvaltar vi era fastigheter som om dom vore våra egna.

Insikter

 • Öppenhet, lojalitet, förtroende, långsiktiga relationer
 • Helhetssyn (teknik, ekonomi, människor)
 • Personligt engagemang, kvalitet och service
 • Innovativt och hyresgästorienterat arbetssätt
 • Om PM2

  Vi är ett ungt företag men som har 30 års erfarenhet av fastigheter. PM2 startades 2014 som ett led i att förverkliga tankar kring hur ett förvaltningsföretag ska kunna erbjuda tjänster som ett partnerskap med fokus på fastighetsägarens viljeinriktning. Vi vill bedriva fastighetsföretagande som kännetecknas av öppenhet och flexibilitet där beställaren och entreprenören gemensamt bidrar till framgång genom enkla men innovativa lösningar.

  I ett sådant samarbete uppmuntras entreprenören till kreativa lösningar och beställaren får insikt i hur arbetet bedrivs som bägge parter kan påverka. Förståelsen för varandras krav ökar och man får högre kvalitet. I ett partnerskap sitter man på samma sida av skrivbordet och kommer överens om förutsättningar, mål, ekonomi med mera. Flexibilitet i avtalsutformningen ger möjligheter att korrigera utformningen under löptiden.

  Vår målsättning är att forma ett arbetsklimat som skapar engagemang och motivation liksom förutsättningar för medarbetare att kunna utvecklas och ta eget ansvar. I vårt företag är mål, arbetsuppgifter och ansvar tydliga, men att man samtidigt har roligt och uppmuntrar till initiativkraft och servicekänsla.